Personuppgiftspolicy för N3zones Group

Personuppgiftspolicyn är senast uppdaterad den 28. august 2020.

Om personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy ger information om hur N3zones Group behandlar dina personuppgifter. N3zones Group består av företagen N3zones Group AS, N3zones AS, N3zones Nordic AS och N3zones AB. Vi vill vara transparenta med vad vi gör med dina personuppgifter. Om du har frågor får du gärna kontakta oss, se nedan.

Roller och kontaktinformation

N3zones Group AS (org. nr. 998 553 105, Rudsletta 60, 1351 Rud, Norge) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Henrik Foss är integritetsskyddsansvarig och kan kontaktas på:
– e-post henrik.foss@n3zonesgroup.no
– telefon: +47 982 86 150

Ändamål

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är att:

  • genomföra leverans till ditt företag
  • kunna skicka nyhetsbrev via e-post och med brev
  • ge dig information om möten och evenemang
  • överväga dig som kandidat för lediga tjänster, förutsatt att du har registrerat dig i vår CV-databas
  • kunna presentera relevanta webbplatser för dig

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla angivna ändamål.

Grundläggande principer för n3zones groups behandling av personuppgifter

N3zones Group tar ansvar för att skydda dina personuppgifter. Du kan lita på att vi samlar och skyddar dina personuppgifter på ett säkert och bra sätt.

N3zones Group garanterar att:

  1. Vara transparenta med hur vi samlar in, använder och lagrar dina personuppgifter.
  2. Endast använder dina personuppgifter för de ändamål som vi samlat in dem för.
  3. Inte samla in eller behandla fler uppgifter om dig än vi behöver.
  4. Ge dig möjlighet att rätta och begära radering av personuppgifter som är fel eller som du inte längre vill att vi ska lagra samt om skäl för det föreligger begära begränsning av och invända mot behandling av personuppgifter samt få del av de personuppgifter som behandlas.
  5. Kontinuerligt arbeta för att skydda personuppgifter och annan konfidentiell information. Säkerhetsarbetet omfattar både tekniska och organisatoriska åtgärder.

Grunden för behandlingen

Vi överför endast dina personuppgifter till andra om det är nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med dig, vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter för att kunna ge dig bästa möjliga kundservice samt marknadsföra våra tjänster och produkter, behandlingen krävs enligt lag eller annan laglig grund föreligger.

Eventuell överföring till annan utöver detta kräver ditt samtycke. Detta hindrar oss inte från att använda personuppgiftsbiträden för att behandla personuppgifter för vår räkning (i enlighet med personuppgiftsbiträdesavtal).

Svensk lag gäller.

Vilka uppgifter vi samlar in

Uppgifter du ger oss:
När du blir kund hos oss måste du ange titel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Webbplatsen samlar in:
Titel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress om du väljer att prenumerera på vårt nyhetsbrev. Även IP-adress samlas in.

Uppgifter som vi samlar in från andra:
Vi inhämtar som huvudregel ingen kundinformation från andra. Undantagsvis kan dock personuppgifter som namn, telefonnummer, e-postadress och arbetsplats inhämtas för att användas i samband med t.ex. kampanjer.

Hur vi använder dina personuppgifter

Fullgörande av avtal med dig:
N3zones Group använder dina personuppgifter för att tillhandahålla tjänster och varor enligt avtal.

Utveckling, förbättring, statistik och mätning:
Vi använder personuppgifter för att skapa statistik och generera information om hur besökare använder vår webbplats.

Vi sammanställer information och skapar rapporter som hjälper oss att förbättra upplevelsen. Verktygen använder endast förstapartscookies för att samla in data. Dessa cookies och de uppgifter som samlas in är anonyma och kan inte användas för att identifiera dig som person.

Marknadsföring:
N3zones Group skapar och skickar dig nyhetsbrev via e-post. Nyhetsbreven innehåller aktuell information, men kan också innehålla information om produkter och tjänster. Nyhetsbrevet skickas ut med olika frekvens. Du kan när som helst avsluta din prenumeration via en länk i nyhetsbrevet. Vi tillåter inte att en tredje part använder dina personuppgifter för marknadsförings- eller kommunikationsändamål.

Säkerhetsåtgärder

Skyddet av dina personuppgifter har hög prioritet hos oss. Vi arbetar kontinuerligt för att skydda dina personuppgifter och annan konfidentiell information. Våra säkerhetsåtgärder inkluderar tekniska och organisatoriska åtgärder. Våra medarbetare får utbildning och vägledning om hur man hanterar personuppgifter på ett säkert sätt. Vi har rutiner och åtkomstkontroll för att förhindra obehörig förlust eller åtkomst av dina personuppgifter. Vi har också rutiner och åtgärder som förhindrar förlust och förstörelse av de system som lagrar personuppgifterna. Vi ser till att behandlingen av personuppgifter sker på ett korrekt och säkert sätt samt att behandlingen är skyddad mot skadlig programvara.

Vi ser till att personuppgifter skyddas i samband med överföring både internt och externt. Vi säkerställer att varje extern part som hanterar data uppfyller en tillfredsställande säkerhetsnivå. Eventuella hot mot datasäkerheten hanteras effektivt eftersom säkerhet och skydd av dina personuppgifter är en del av det dagliga arbetet i vår verksamhet. Vi följer kraven för skydd av personuppgifter som följer av gällande dataskyddslagstiftning.

Eventuella överträdelser av våra säkerhetsrutiner dokumenteras och vi har rutiner och kapacitet att upptäcka och hantera säkerhetsöverträdelser och personuppgiftsincidenter. Om en säkerhetsöverträdelse upptäcks kommer detta att rapporteras till ledningen, risken för säkerhetsöverträdelser kommer att utvärderas och om nödvändigt kommer Datainspektionen att bli underrättad om eventuella personuppgiftsincidenter. Även du som användare kommer bli underrättad om säkerhetsöverträdelsen och/eller personuppgiftsincidenten innebär en hög integritetsrisk för dig.

Hur vi behandlar data /tredje parter

N3zones Group säljer, upplåter eller byter inte din information med eller till tredje part utöver vad som följer av denna personuppgiftspolicy. Vi överför endast nödvändig information med tredje part så länge de följer kraven i vår personuppgiftspolicy och eventuella personuppgiftsbiträdesavtal.

Vi kan komma att dela informationen när vi anser att delningen är nödvändig för att följa lag, upprätthålla vår webbplatspolicy eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Däremot kan icke identifierbar besöksinformation ges till andra parter för marknadsföring, reklam eller annan användning.

Insyn, rättning och radering

Om du önskar få tillgång till de personuppgifter vi behandlar om dig eller vill rätta, ändra eller radera felaktiga uppgifter, skickas en förfrågan till integritetsskyddsansvarig Henrik Foss på e-post henrik.foss@n3zonesgroup.no

Klagomål på vår behandling av personuppgifter kan skickas till Henrik Foss på e-post henrik.foss@n3zonesgroup.no och Datainspektionen.

Hur länge vi lagrar dina personuppgifter

N3zones Group lagrar endast dina personuppgifter så länge som vi har laglig grund för att behandla dem. I den mån vi har en rättslig förpliktelse att lagra uppgifterna, kan tiden uppgå till exempelvis sju (7) år för bokföringsändamål. Andra uppgifter behandlar vi under en mycket kortare period.

Ändringar

N3zones Group förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera personuppgiftspolicyn. Alla ändringar börjar gälla 15 dagar efter att de lagts ut. Vi kommer att med rimliga medel försöka underrätta dig om väsentliga ändringar görs.

Du kan ta reda på när denna policy senast reviderats under ”Senast uppdaterad” överst i dokumentet.

N3zones Group har utvecklat och äger varumärkena N3zones och Renholdssoner. Som marknadsledande med över 20 års erfarenhet och mer än 21 000 unika entréinstallationer gör vi det vi kan bäst: Stoppa så mycket smuts och vatten som möjligt.

Personuppgiftspolicy

Telefon: +47 02131 kundservice@n3zonesgroup.se