För att beräkna er klimat- och miljövinst, lägg in följande data:

Antal entréer:

Antal mattor per entré:

Hyresperiod – antal år:

Detta räknexempel ger följande vinster när man använder N3zones istället för traditionella tvättbara hyrmattor, genom hela hyresperioden.


CO2-utsläpp transport (kg CO2)

100%

reduktion

Energiförbrukning (kWh)

21%

reduktion

Vattenförbrukning (liter)

100%

reduktion

Kemikalieförbrukning/ tvättmedel (liter)

100%

reduktionTvättbara
hyrmattor

N3Zones
Group

miljövinst

procentvis
reduktion
CO2-utsläpp transport (kg CO2)
5949 32 5917 100%
Energiförbrukning (kWh)
3742 2933 809 21%
Vattenförbrukning (liter)
27027 - 27027 100%
Kemikalieförbrukning/ tvättmedel (liter)
1081 - 1081 100%


Tvättbara
hyrmattor

N3Zones
Group

miljövinst

Prosentvis
reduksjon
CO2-utsläpp transport (kg CO2)
5949 32 5917 100%
Energiförbrukning (kWh)
3742 2933 809 21%
Vattenförbrukning (liter)
27027 - 27027 100%
Kemikalieförbrukning/ tvättmedel (liter)
1081 - 1081 100%

CO2-utsläpp transport (kg CO2)

Energiförbrukning (kWh)

Vattenförbrukning (liter)

Kemikalieförbrukning/ tvättmedel (liter)

Miljö og klimakalkylator för N3zones Group framtagen av: CO2 focus

Genom att använda N3zones Group sina entre lösningar erhållna flera fördelar i termer av miljöfrågor, jämfört med användning av en traditionell lösning med tvättbara mattor. Det minskar kör mellan klienter och tvätt, energiförbrukning genom att undvika energiintensiva tvättprocesser , vattenförbrukning och inte minst, inte förbrukningen av kemikalier genom N3zones gruppens lösningar inte använda tvättmedel. Med regn Exemplen nedan visar vi att det finns betydande vinster att uppnå i alla dessa områden.

Ett exempel med 50 entréer ger en klimatvinst på ca 7,5 tonn CO2, vilket motsvarar det årliga utsläppet från: eller motsvarande utsläpp från produktion av 300 kg nötkött

4

genomsnittsbilar

26

enkla flygresor mellan Stockhom och Kanarieöarna

300

antal kg nötkött som producerats med samma utsläpp

Föruttsätnningar för beräkningarna i analysen

- tvättbara mattor tvättas i genomsnitt 26 gånger per år
- genomsnittligt köravstånd mellan tvätteri och kundens anläggning är 1,43 km
- utsläpp per km körning är 200 gCO2/km, vilket är riktvärdet för en Mercedes Sprinter (Euroklass 6)
- vattenförbrukning är 6,5 liter per kg tvätt
- energiförbrukning per maskintvätt är 30 kWh per kg tvätt
- användning av tvättmedel per kg tvätt är 0,01 liter tvättmedel per kg tvätt
- energiförbrukning vid användning av N3zones borstvallsdammsugare är 0,9 kWh per m2 per gång
- entréer som har N3zones installerat dammsugs ca 200 gånger per år av städpersonalen lokalt
- energiberäkningarna för N3zones Groups rengöringsmetod baseras på leverantörens specifikationer för SEBO 470 COMFORT på 1200w; https://www.sebo.de/en/commercial/detail/370470-comfort.html

N3zones Group har utvecklat och äger varumärkena N3zones och Renholdssoner. Som marknadsledande med över 20 års erfarenhet och mer än 21 000 unika entréinstallationer gör vi det vi kan bäst: Stoppa så mycket smuts och vatten som möjligt.

Personuppgiftspolicy

Telefon: +47 02131 kundservice@n3zonesgroup.se